IMG-20130218-WA0003L’Assemblea Nacional Catalana s’estén als barris. Dilluns passat va visitar l’Associació de Veïns de l’Avinguda d’Andorra per exposar els seus objectius actuals: ampliar la majoria social independentista i empènyer al govern perquè avanci cap a la independència.

Inicialment va intervenir Gil Cristià, secretari de l’entitat, per explicar el funcionament de l’ANC i el seus objectius generals.Seguidament en Carles Xavier Gómez es va encarregar de fer arribar als veïns els motius pels quals Catalunya sortiria guanyant amb la independència. D’entrada, els econòmics, com són el dèficit fiscal, la falta d’inversions que ofega les nostres empreses iuna legislació pensada per a les multinacionals de Madrid més que pel teixit de petita i mitjana empresa catalana. A continuació es va estendre amb els motius socials, undels més importants és la millora de les pensions, actualment més baixes del que haurien de ser si tenim en compte la renda per càpita de Catalunya. Carles X Gómez no ha oblidat les motivacions polítiques, ètiques i històriques amb les que ha finalitzat la seva intervenció.

Un intens diàleg entre els ponents i el públic ha posat sobre la taula els temes, les opinions i els neguits que el procés d’independència suscita entre la població. S’han dilucidat qüestions com la permanència en la Unió Europea, la moneda única, la internacionalització del conflicte, com afrontar els entrebancs de l’Estat espanyol, etc. Un dels punts que ha captat més l’interès dels assitents és el fet que l’Assemblea no treballa únicament per assolir la independència, sinó també perquè el país obtingui i asseguri uns mínims de qualitat democràtica. L’Assemblea treballa perquè les eleccions es facin amb llistes obertes, perquè la nova administració sigui transparent, sobre tot respecte a la despesa dels nostres diners, i perquè s’ habilitin canals que permetin una més gran participació del ciutadà en els afers públics.