L’ANC de Tarragona vol agrair un cop més als 9370 tarragonins que han donat suport a la iniciativa, i ara també, als membres del Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Tarragona que han vehiculat la moció d’adhessió a l’Associació de Municipis per L’Independència (AMI). Finalment, la moció presentada i remesa a tots els grups municipals presents al consistori el dia 28 de juny, ha arribat al Ple Municipal, i ha estat sotmesa a votació. A entendre a l’ANC de Tarragona, la no presentació de la moció avalada per la feina dels voluntaris i les signatures cuitadanes era fins i tot més greu que el seu probable rebuig, per una simple qüestió de respecte i seriositat. En aquest sentit, la intervenció del Sr. Alcalde recordant el nombre de vots de cadascun dels grups municipals (en algun cas de forma reiterada) a les últimes eleccions municipals, no desmereix que l’aval de les signatures presentades, ha estat la més important que s’ha fet mai a Tarragona. I com tothom coneix, la nostra moció, no eren unes eleccions municipals.

Pel que fa al grup municipal popular, volem destacar aquest tarragonisme virtual que proposen, i que no admet l’aposta independentista catalana, però sí una singularitat de la ciutat, sempre lligada a l’Estat espanyol naturalment. Per part del grup socialista, i deixant de banda el comentari de l’alcalde, es continua apel.lant a la “fractura social”, quan es tracta d’una aspiració legítima a un projecte de país per tothom, estrictament democràtica. Lamentem l’abstenció d’Iniciativa per Catalunya, encara que sigui moguda pel formalisme.

En definitiva, i per tercer cop en iniciatives diverses, creiem que el consistori viu d’esquena a la realitat i rebutja el dret a decidir, o en aquest cas, a la representació en una associació que agrupa més de 700 municipis a tot el país. Per la nostra part, continuarem treballant per arribar a ser un país normal on els catalans poguem decidir el nostre futur en llibertat.

Albert Cortés Monserrat
Coordinador Assemblea Nacional Catalana Tarragona