Juristes per la República és una agrupació d’advocats, procuradors… que assisteixen gratuïtament a tots els represaliats que hagin rebut una citació judicial o administrativa.

Podreu contactar amb ells via:

Twitter: @juristestgn

e-mail: info@juristesperlarepublica.cat